Djelatnosti

Abitus d.o.o. se bavi strojarskim instalacijama u građevinarstvu, konkretno:

  • instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije
  • instalacije vodovoda i odvodnje
  • instalacije bazenske tehnike

Od toga nudimo usluge:

Projektiranje termotehničkih instalacija (grijanje, hlađenje i ventilacija)

Strojarski projekt definira glavnu opremu za grijanje i hlađenje prostora, ventilaciju prostorija, cijevnu mrežu, strojarnice s tehničkom opremom, spremnike topline, solarne sustave za toplu vodu, sve prema tehničkim proračunima

Projektiranje instalacija vodovoda i odvodnje

Strojarski projekt definira unutarnju i vanjsku instalaciju vodoopskrbnog i odvodnog sustava cijevne mreže i prateće opreme temeljem tehničkih proračuna

Projektiranje bazenske tehnike

Strojarski projekt definira tehnologiju i opremu za obradu i pripremu bazenske vode, cijevnu mrežu, prateću opremu u strojarnici te samom bazenu, atrakcije prema željama investitora, sve prema tehničkim proračunima

Nadzor gradnje

Stručni nadzor nad strojarskim instalacijama podrazumijeva praćenje i kontrolu izvedbe strojarskih instalacija te sve prateće poslove koji su definiranim Zakonom o gradnji

Inženjering u izvođenju strojarskih instalacija

Voditeljstvo radova strojarskih instalacija podrazumijeva praćenje izvođača radova tijekom izvođenja, vođenje građevinskog dnevnika, prikupljanje izjava o ispitivanjima, pisanje potrebnih izjava o ispitivanjima te svi ostali radovi u sklopu zadaće voditelja radova

Tehničko savjetovanje iz područja strojarstva

Stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje na području strojarskih instalacija osigurava investitoru da sve svi sudionici gradnje ili projektiranja drže propisanih uvjeta, pravila i zakona

Energetsko certificiranje zgrada i energetski pregled zgrada

Energetski pregled i certificiranje zgrada je skup radnji koji se rade u svrhu izdavanja energetskog certifikata objekta koji sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade i slično

Projekti energetske obnove

U skladu s uvjetima natječaja izrađujemo cjelovitu uslugu izrade projektne dokumentacije energetske obnove zgrada. Sastoji se od izrade potrebne projektne dokumentacije i troškovnika radova

Izrada troškovnika radova

Troškovnik je popis strojarskih instalaterskih radova koji su temelj za ugovaranje posla s izvođačem radova